WEB
Comparteix Món de Música

Vídeo taller d’estimulació musical. Maig 2014.

Un vídeo que ens va gravar un dels pares que va assistir al taller de 0 a 1 anys.

Moment d’improvisació i creativitat en el qual els infants gaudeixen lliurement de tocar i experimentar amb un instrument. Gràcies pel vídeo!

Gràcies a totes les famílies que heu vingut i continueu venint en els tallers de Món de Música!