Comparteix Món de Música

Presentació

La música és comunicació i una font inesgotable de salut física i mental.

Amb la música podem arribar a descobrir diferents possibilitats de canalitzar sentiments i emocions.

Viure la música des de ben petit és molt recomanable perquè potencia experiències sensorials i motrius que ajuden a desenvolupar la percepció auditiva i a millorar l’educació de l’oïda dels infants.

La meva tasca és compartir i crear unes activitats musicals que aportin ganes de sentir i percebre informació del món que vivim, un món on els sentits són la base del desenvolupament integral de les persones.

Som-hi, doncs?

 

Què fem al taller de música?

 • Audicions: convivim en un entorn ple de sons que explorarem a través d’alguns conceptes musicals aplicats al so (intensitat, alçada, timbre,…)
 • Exercicis de relaxació, massatges: combaten la tensió excessiva. Quan el cos es relaxa la ment es relaxa.
 • Exercicis rítmics : afavoreixen el desenvolupament fisiològic i motriu, així com la memòria musical. “El ritme és quelcom viu, portador de salut” (Rudolf Steiner)
 • Cançons: és un medi excel·lent per al desenvolupament de la capacitat lingüística i una forma espontània d’expressió
 • Balls, danses: és l’expressió de la música mitjançant el moviment. L’infant experimentarà la sensació del ball a través del contacte amb l’adult
 • Contes, petites històries: música i literatura són sinònims de comunicació i enriqueixen la creativitat, l’atenció i la imaginació, entre altres
 • Jocs musicals: el joc és una activitat inherent en les persones

Beneficis per als participants

 • Familiaritzar-nos amb el món sonor que ens envolta.
 • Desvetllar i desenvolupar el nostre sentit musical.
 • Experimentar, expressar i sentir amb tot el cos els elements bàsics del ritme.
 • Conèixer cançons tradicionals catalanes i d’altres procedències que enriqueixin l’educació auditiva, rítmica, vocal i instrumental.
 • Relacionar la música amb altres experiències sensorials com el tacte (massatge, carícies, manipulació d’objectes sonors…) la vista (titelles,mocadors,cintes, pilotes..)
 • Contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració de les seves famílies.
 • Fomentar la creativitat i oferir recursos i estratègies perquè adults i petits puguin compartir un vincle d’entusiasme, complicitat i interacció entre ells.

beneficisLa importància del joc com a eina educativa

Durant la infància és important gaudir de la música d’una manera sensorial i vivencial sempre tenint present la importància del joc com a metodologia pròpia d’aquesta etapa.

Per l’infant el joc és una necessitat i un fet imprescindible que facilita el seu procés evolutiu.

També és un element d’enllaç entre el món sonor i el moviment del seu cos que l’ajuda a:

 • improvisar
 • ser creatiu
 • percebre rítmicament i auditivament
 • expressar-se corporalment
 • orientar-se en l’espai, entre altres

Mitjançant una metodologia activa i participativa l’infant descobrirà noves sensacions i altres formes de canalitzar emocions i sentiments.

Les-activitats

Les activitats

Amb les activitats adquirim experiències d’aprenentatges que amb el temps ens ajuden a assolir i a processar objectius i continguts.

Per això, des de Món de Música, intentem fomentar una metodologia viva i activa.

Una metodologia que aporti un creixement harmònic i equilibrat en la qual els infants puguin experimentar per sí mateixos sensacions noves i diferents.

Sensacions que els hi permetin expressar i treure el que senten del seu interior

Dos dels aspectes que tenim en compte a l’hora d’estructurar les activitats són:

 • El procés evolutiu que engloba l’etapa de 0 a 3 anys.
 • El seu entorn més proper com a base essencial per a l’estimulació.

A partir d’aquí iniciem un procés de creació d’activitats basat en l’estudi i l’experiència.

Creem activitats musicals tenint present el moviment corporal, el gest (que és un dels primers llenguatges emocionals) les emocions (que són el fonament i el motor principal de la nostra conducte) i la importància del contacte físic entre pares i fills .

Tenim en compte la importància de la necessitat que tenen els nen@s de moure’s i per això fomentem la relació entre el ritme musical i el ritme natural del cos.

Pensem amb el mètode actiu d’educació musical  d’ Emile Jaques-Dalcroze com a mitjà d’expressió i comunicació. Aquest mètode (Mètode Dalcroze) estableix un estret lligam entre el moviment corporal i el moviment musical. És un mètode molt didàctic que consta d’uns principis bàsics que combinats entre sí fomenten autèntics valors humans.

Les activitats les fem amb el reforç de metodologies actives, el suport de la de la titulació de Tècnica Superior en Educació Infantil , la gran afició de lectures de pedagogia musical, l’escolta d’una gran varietat de música de diversos estils i èpoques i l’experiència molt enriquidora i profitosa adquirida durant anys de compartir vivències amb infants.

Com fem la programació d’activitats?

La programació la fem pensant amb unes activitats que es puguin adaptar a les diferents edats.

Són activitats pensades perquè els vostre fills gaudeixin, desenvolupin i millorin experiències multi sensorials.

Per això intentem exposar propostes que ampliïn les possibilitats de joc i estimulin la creativitat i la imaginació.

Que en surt de tot això?

Unes activitats que integren interaccions emocionals, cognitives, sensoriomotrius, simbòliques (joc simbòlic) i de percepció auditiva (discriminació, agudesa, memòria, atenció…). Aquestes activitats les portem a terme amb il·lusió, motivació i alegria.

Les activitats que fem a “Món de Música”són una combinació de recursos extrets de:

 • El repertori musical infantil.
 • Idees pròpies inspirades en mètodes que es basen en una pedagogia essencialment activa (aquí en podeu veure un exemple)
 • Activitats extretes de mètodes que inspiren i que aporten coneixements  molt valuosos que afavoreixen el desenvolupament de la percepció auditiva i en general dels diferents sentits.
 • Cançons infantils de composició pròpia (Bola de cotó, Titelles trapelles, …)

A partir d’aquí, què passa?

Totes aquestes idees les hem de transmetre i, per tant, comencem un procés important: ”compartir el desenvolupament sensorial dels vostres petitons mitjançant l’estimulació musical”. 

I-com-ho-fem

I, com ho fem?

 • Partim de l’observació dels infants.
 • El tracte és sempre respectuós.
 • Respectem el ritme de maduració dels infants.
 • No comparem mai un nen@ amb un altr@. Cadascú té el seu propi procés d’aprenentatge que cal respectar.

Proces-aprenentatge--1 Quin és el procés d’aprenentatge?

En aquesta etapa el més important és GAUDIR DE I AMB LA MÚSICA, desvetllant i desenvolupant el sentit musical  dels infants sense buscar objectius específics.

No obstant, sempre és important saber quin és el procés intern d’aprenentatge que es viu amb la música. Aquest procés ajuda a ampliar la visió de com apropar  l’infant al so i a la música. Tenir clar aquest procés també ens facilita la realització d’activitats musicals.

Proces-aprenentatge---2

 • Escoltar: receptivitat dels sons que l’envolten.Escoltant el què passa al seu voltant enforteix respostes musicals com la localització de diferents sons o la diferenciació de veus diverses fins arribar als sons del llenguatge.
 • Imitar: per obtenir allò que s’ha escoltat.
 • Reconèixer: per mitjà de l’oïda es reconeix allò que s’ha sentit i pot arribar a discriminar diferents qualitats del so.
 • Reproduir: reprodueix determinats sons que ha interioritzat. L’infant arriba a un període de coordinació entre moviment, ritme i afinació que li permet posar en funcionament les capacitats que ha anat adquirint.
 • Inventar: a partir del que la seva memòria ha gravat,  l’infant expressa el que sent. Moment de creativitat i d’invenció important perquè extreu tot el que ha après i també gaudeix de la necessitat del moment

Materials

Els materials

En aquests tallers utilitzarem materials que contribuïran a desenvolupar  aspectes importants i necessaris per a la percepció visual, tàctil i auditiva.

Durant aquest procés hi haurà moments d’interacció entre l’infant i els objectes (diferents materials tous i durs i diversos instruments musicals) que serviran de  fonament pel coneixement i ajudaran a que  l’experiència musical sigui més estimulant.

La presentació del material nou engresca i anima a la participació de noves experiències.

D’altra banda, els materials que els petit@s ja coneixen ajuden a interioritzar aprenentatges o a anticipar noves experiències.

I els pares, mares o adults que acompanyen als seus nadons i nens o nenes?

Durant el procés d’aprenentatge pot ser molt valuós tenir present les següents pautes  ja que ens poden ajudar a enfortir lligams emocionals i afectius:

 • Participar activament i compartir noves experiències.
 • Donar seguretat i plaer a l’infant per continuar gaudint de noves descobertes.
 • Ser-hi amb consciència.
 • Observar a l’infant per donar suport emocional.
 • Ser un punt estable de referència.
 • Una mirada, un somriure serà suficient per compartir i entrar en contacte mutu.
 • Tenir present que cada infant és únic i per tant cadascú té el seu propi procés de reacció: no vulguem respostes immediates. Ells van fent feina internament. Siguem pacients.

Els-pares